FCoin
现货
成交额
NO.23
¥ 9.88亿 ≈ $ 1.47亿
交易对
332
币种数量
256
国家
--

FCoin致力于创建一个自治的、高效的、透明的数字资产交易平台,让交易员和投资者可以放心地进行任何规模的交易,而无需担忧平台的公正性和透明性、数据安全隐私保护的可靠性、或其订单管理系统的完整性和稳健性。

  • USDT
  • BTC
  • ETH
#交易对价格24H交易量成交额占比更新时间操作
1BTC / USDT¥ 26574.5508644347.08¥ 1.16亿11.70%刚刚
2MT / USDT¥ 1916.90524260.00¥ 11.50万0.01%刚刚
3ETH / USDT¥ 992.2250674.62万¥ 4,579.17万4.64%刚刚
4BCH / USDT¥ 952.0741274.97万¥ 4,734.40万4.79%刚刚
5BCHSV / USDT¥ 437.2289641.47万¥ 643.61万0.65%刚刚
6LTC / USDT¥ 327.18316125.98万¥ 8,500.59万8.61%刚刚
7BNB / USDT¥ 71.909125233.87¥ 1.68万0.00%刚刚
8ETC / USDT¥ 31.280134117.43万¥ 3,673.24万3.72%刚刚
9EOS / USDT¥ 25.720101762.91万¥ 1.96亿19.87%刚刚
10SE / USDT¥ 18.1365424.00万¥ 72.53万0.07%刚刚
11SE1 / USDT¥ 17.1413630.0000¥ 0.00000.00%2018/12/14 16:01
12DCAR / USDT¥ 13.7842613.24万¥ 44.66万0.05%刚刚
13USDC / USDT¥ 7.2499972137.84¥ 1.55万0.00%刚刚
14DRINK / USDT¥ 7.04877342.87万¥ 302.21万0.31%刚刚
15GUSD / USDT¥ 6.7894032083.05¥ 1.41万0.00%刚刚
16PAX / USDT¥ 6.7491182574.45¥ 1.74万0.00%刚刚
17TUSD / USDT¥ 6.7390473438.22¥ 2.32万0.00%刚刚
18ADC / USDT¥ 6.24472313.98万¥ 87.32万0.09%刚刚
19WTA / USDT¥ 3.9228344191.09¥ 1.64万0.00%2分钟前
20MYTT / USDT¥ 3.0213251.27万¥ 3.83万0.00%5分钟前
21XRP / USDT¥ 2.145860770.90万¥ 1,654.24万1.67%刚刚
22IOTA / USDT¥ 2.020304182.18万¥ 368.05万0.37%刚刚
23JCT / USDT¥ 1.8128350.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
24BTMC / USDT¥ 1.5509781.34万¥ 2.08万0.00%刚刚
25UITC / USDT¥ 1.44803748.46万¥ 70.17万0.07%6分钟前
26POLY / USDT¥ 1.0897150.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
27WSEC / USDT¥ 1.0026326.35万¥ 6.36万0.01%刚刚
28CFCC / USDT¥ 0.86613415.52万¥ 13.44万0.01%1分钟前
29BUT / USDT¥ 0.7385620.0000¥ 0.00000.00%7分钟前
30CMT / USDT¥ 0.6378490.0000¥ 0.00000.00%2018/12/08 11:50
31UENC / USDT¥ 0.5297308.23万¥ 4.36万0.00%2分钟前
32BTM / USDT¥ 0.4948370.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
33EGOT / USDT¥ 0.42077947.05万¥ 19.80万0.02%1分钟前
34FAB / USDT¥ 0.4162813.21万¥ 1.34万0.00%9分钟前
35FT1808 / USDT¥ 0.3627150.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
36MANA / USDT¥ 0.3592100.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
37PRA / USDT¥ 0.3357090.0000¥ 0.00000.00%7分钟前
38FT1809 / USDT¥ 0.2799820.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
39COMC / USDT¥ 0.27447799.05万¥ 27.19万0.03%9分钟前
40ADA / USDT¥ 0.2715830.0000¥ 0.00000.00%19小时前
41FT1810_I / USDT¥ 0.2585300.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
42CIT / USDT¥ 0.2483580.0000¥ 0.00000.00%刚刚
43GFYW / USDT¥ 0.2414004.83万¥ 1.16万0.00%刚刚
44OST / USDT¥ 0.2228340.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
45SAC / USDT¥ 0.1812843194.35¥ 579.080.00%刚刚
46FT / USDT¥ 0.161745675.39万¥ 109.24万0.11%刚刚
47FCANDY / USDT¥ 0.1611420.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
48TRX / USDT¥ 0.1547765.61万¥ 8689.500.00%9分钟前
49HHH / USDT¥ 0.1441194.72万¥ 6801.100.00%9分钟前
50ETP / USDT¥ 0.1262270.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
51GOAL / USDT¥ 0.10541315.49万¥ 1.63万0.00%9分钟前
52WGBC / USDT¥ 0.0738560.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
53EK / USDT¥ 0.068189103.78万¥ 7.08万0.01%5分钟前
54TNB / USDT¥ 0.0671420.0000¥ 0.00000.00%2018/11/20 19:59
55FI / USDT¥ 0.06056236.18万¥ 2.19万0.00%9分钟前
56INVE / USDT¥ 0.0548788.68万¥ 4761.140.00%2分钟前
57SHR / USDT¥ 0.0544520.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
58KZ / USDT¥ 0.0537140.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
59ITEAC / USDT¥ 0.0376000.0000¥ 0.00000.00%刚刚
60TMTG / USDT¥ 0.029434643.65万¥ 18.95万0.02%9分钟前
61HPC / USDT¥ 0.0207470.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
62ODIN / USDT¥ 0.01759116.06万¥ 2824.660.00%9分钟前
63BRM / USDT¥ 0.01678616.69万¥ 2801.250.00%4分钟前
64CCCX / USDT¥ 0.0167860.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
65777 / USDT¥ 0.0167860.0000¥ 0.00000.00%2018/12/27 15:12
66HXT / USDT¥ 0.016638201.70万¥ 3.36万0.00%刚刚
67DENT / USDT¥ 0.0155690.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
68DOGE / USDT¥ 0.0126370.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
69JAC / USDT¥ 0.01194933.35万¥ 3984.740.00%刚刚
70GU / USDT¥ 0.0067140.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
71DPN / USDT¥ 0.006423186.33万¥ 1.20万0.00%刚刚
72TST / USDT¥ 0.0053380.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
73COO / USDT¥ 0.0040290.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
74AIT / USDT¥ 0.00402944.09万¥ 1776.580.00%9分钟前
75QOS / USDT¥ 0.0030267.26万¥ 219.680.00%9分钟前
76ZIP / USDT¥ 0.0024781,287.76万¥ 3.19万0.00%刚刚
77JLL / USDT¥ 0.0022830.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
78EDU / USDT¥ 0.0022380.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
79THPC / USDT¥ 0.0014881212.84¥ 1.80470.00%刚刚
80NOAH / USDT¥ 0.0013870.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
81XPS / USDT¥ 0.0008730.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
82EBCC / USDT¥ 0.0008110.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
83LTH / USDT¥ 0.0007650.0000¥ 0.00000.00%刚刚
84NANJ / USDT¥ 0.0007460.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
85MOL / USDT¥ 0.000631228.01万¥ 1438.720.00%9分钟前
86ESM / USDT¥ 0.0005970.0000¥ 0.00000.00%刚刚
87DSCOIN / USDT¥ 0.0001950.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
88VPP / USDT¥ 0.0001410.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
89BBC / USDT¥ 0.0000940.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
90TIX / USDT¥ 0.0000370.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
91HAND / USDT¥ 0.0000140.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
92PTT / USDT¥ 0.0000140.0000¥ 0.00000.00%9分钟前
FCoin公告
暂无公告